Džbánskem

28.06.2017

Seznámení s trasou

Trasa je vede převážně lesy a lesními cestami. Cestou narazíme na dvě zajímavé zříceniny, tajemné místo a vesničku se zámkem.

Na trasu se blíže podíváme na serveru mapy.cz.

Kudy půjdeme?

Začátek i konec je na železniční zastávce Mutějovice. Z ní se podíváme na tajemné Kounovské kamenné řady. Potom mineme pozůstatky hradiště a vystoupáme na vrch Pravda se zříceninou hradu. Poté scházíme do Domoušic. A poslední částí trasy se dostaneme na zříceninu hradu Džbán.

Kde se můžeme občerstvit na trase?

Vzhledem k tomu, že i my jsme měli docela problém s jídlem. Najedli jsme se v Domoušicích v restauraci, která ani není v mapách, tak doporučuji jídlo sebou do batůžku.

Začínáme na železniční stanici Mutějovice, kam se svezeme vlakem z Rakovníka. Za nádražní budovou, přes silnici, vyjdeme na žlutou cestu (souběžně s ní jde naučná stezka). Žlutá značka nás dovede na zastavení "Kounovské kamenné řady". A zde jsme vlastně na naší první zastávce.

Kounovské kamenné řady

Tzv. Kounovské řady leží přibližně jižně od hradiště Roviny. Zhruba 14 víceméně souběžných řad severojižního směru, dlouhých až 340 metrů, je tvořeno menšími neopracovanými křemencovými a slepencovými kameny. Podle nejuznávanější teorie jde o pravěký kalendář a observatoř. 

Více informací na webu hrady.cz.

Moje fotografie na mém rajčeti.

Pokud si kamenné řady projdeme celé křížem krážem, tak se vrátíme zpět na žlutou značku a budeme pokračovat dále. Dojdeme až k myslivně Rovina, kde je stejnojmenné rozcestí, a zde vyměníme žlutou za modrou a půjdeme směr Pravda. Kousek za hájovnou budeme mít po levé ruce prostor, kde se nacházelo hradiště Rovina. Modrá nás vyvede na silnici, po níž půjdeme opravdu malý kousek. Odbočíme doleva, zpět do lesa, a začneme pomalu stoupat na Pravdu. Dorazíme na rozcestí "Pod Pravdou", kde se setkávají tři značky - modrá, žlutá a zelená. K hradu, který je přímo nad námi, nás dovede modrá a žlutá značka.

Zřícenina hradu Pravda

Zřícenina hradu z první poloviny 14. století Za majitelů Mašťovských z Kolovrat v první polovině 15. století dostal hrad dnešní podobu. Roku 1523 získali panství Lobkovicové, kteří opustili hrad v 16. století.

Více informací naleznete na webu hrady.cz.

Moje fotografie naleznete na rajčeti.

Po prohlídce hradu se vrátíme zpět na rozcestí "Pod Pravdou" a zde odbočíme na žlutou značku směr Domoušice. Žlutá značka nás dovede na rozcestí "Domoušice - žst", kde končí, avšak mi se zde napojíme na zelenou značku, která zde začíná. Zelená nás dovede na místní náves, podejdeme železniční trať, a po levé straně budeme mít stavbu, u které se zastavíme.

Zámek Domoušice

Barokní zámek z první poloviny 18. století nechala postavit jako sídlo správy svého panství svatovítská kapitula. Oprava počátkem 19. století za Schwarzenbergů. Rozsáhlé hospodářské zázemí z 19. a 20. století. Po roce 1924 sídlo správy státních lesů, dnes soukromý obytný objekt. 

Poté, co se podíváme na zámek, pokračujeme po zelené. Na dohled máme další naší zastávku.

Kostel sv. Martina se hřbitovem

Počátky domoušického kostela jsou nejasné, existoval nejpozději ve 14. století. Současná stavba vznikla (snad s užitím starších konstrukcí) roku 1754 ve formách rustikalizovaného baroka. Z druhé poloviny 18. století pochází i vnitřní zařízení. Hlavní objekt kostelního areálu (dále hřbitov a zvonice). 

Fotogalerii hřbitova naleznete na mém rajčeti.

Po obhlídce hřbitova a kostela se vracíme zpět na zelenou a pokračujeme v cestě. Před železničním přejezdem značka odbočuje vpravo a vede polem a lesem souběžně s tratí. Zelaná nás dovede až na rozcestí "Pod Džbánem", kde končí. Z tohoto rozcestí vede žlutě značená odbočka. My se po ní vydáme a poté, co vylezeme kopec, tak jsme na naší poslední zastávce.

Zřícenina hradu Džbán

Hrad vznikl v 1. polovině 13. století. Dvě praskliny ve vnitřní ploše vedly k jeho opuštění. V 19. až 20. století hradní areál výrazně poškozen těžbou opuky. 

Více informací naleznete na webu hrady.cz.

Fotografie naleznete na mém rajčeti.

Od zříceniny se vrátíme zpět na rozcestí. A po žluté dojdeme na naše konečné místo - železniční zastávku Mutějovice.