Krajinou lomů

05.05.2017

Seznámení s trasou

Výlet je veden krajinou Českého Krasu. Kromě známých míst navštívíme i ta méně známá, avšak stejně zajímavá.

Trasa není nikterak náročná, avšak jsou dva nebezpečné úseky, na které upozorním. 

Na trasu výletu se můžete podívat na serveru mapy.cz.

Kudy půjdeme?

Z vesničky Mořina se vydáme přes čtveřici lomů do Karlštejna. Z něj půjdeme do obce Srbsko, kde překročíme řeku a po druhé straně se vrátíme zpět do Karlštejna.

Kde se můžeme občerstvit na trase?

Mořina - Hostinec Na Růžku

Karlštejn - Restaurace Pod Dračí skálou , Hospůdka v Hlubokém , Restaurace U Adama , Restaurace U královny Dagmar , Restaurace Koruna , Restaurace V Budňanech

Srbsko - Restaurant Elma , Restaurace U Lva , Restaurace U Kapličky

Naše putování začínáme v obci Mořina. Od rozcestí vyjdeme po žluté značce. Žlutá značka vede po silnici, která se stáčí doleva a posléze doprava. V místech, kde silnice ze žlutou značkou zahýbá doprava, odbočuje silnice doleva. My uhneme na tuto silničku. Za domem s číslem popisným 325 (budeme ho mít po pravé ruce) odbočuje cesta. Po této cestě půjdeme a za krátko dorazíme k našemu prvnímu cíli.

Židovský hřbitov Mořina

Dobře zachovalý židovský hřbitov založený r. 1735-36, nejstarší čitelný náhrobek z r. 1741. K pohřbívání sloužil do 30. let 20. století. Zachovala se márnice z doby vzniku hřbitova.

Více informací na webu hrady.cz .

A moje fotografie naleznete na rajčeti.

Po prohlídce hřbitova se vrátíme zpět na cestu a půjdeme po ní doleva. Dojdeme k železniční trati, podél které půjdeme. Tato cesta nás dovede na cestu, která je žlutě značena (je to ta, ze které jsme odbočili v Mořině). Žlutá nás dovede na silnici a zároveň k dalšímu cíli.

Lom Velká Amerika

Při částečně zatopeném vápencovém lomu byla vybudována turistická stezka s výhledy. I když místo připomíná americký kaňon, je název odvozen nikoliv od vzhledu, ale od způsobu dřívější těžby vápence. Lokalita stále láká množství dobrodruhů a tomu také odpovídá řada smrtelných zranění v této oblasti.

Moje fotografie na rajčeti

Žluté značky se budeme držet i nadále. Povede nás kolem lomu a my si můžeme uvědomit, jak je vlastně tento lom obrovský. Jakmile budeme na úrovni jeho konce, tak můžete odbočit ze žluté doleva, a dojdeme na jednu z nejkrásnějších vyhlídek na lom. 

Poté, co si vychutnáme tuto krásu, se vrátíme zpět na žlutou a budeme pokračovat. Dojdeme na rozcestí "Lom politických vězňů" od něj je vedena odbočka doleva vzhůru k pomníku. A od něj budeme mít naše další místo jako na dlani.

Lom Mexiko

Mexiko (též zvaný Trestanecký lom, Deštivý lom, lom Schniloušák) je vápencový lom na území obce Mořina v okrese Beroun v České republice. Délka lomu je asi 300 metrů, šířka 100 m a hloubka 80 m.

Dno lomu je zatopeno a lidové názvy vycházejí z toho, že na něj nikdy nesvítí slunce. 

Moje fotografie na rajčeti.

Od pomníku se vrátíme zpět na rozcestí a jdeme dále po žluté. Cesta nás vyvede na silnici, kterou přejdeme a pokračujeme dále. Po levé místo budeme mít další místo, kde se zastavíme.

Lom Kanada

Dno lomu původně ve 343 m n.m. (5. těž.patro). Na této úrovni do lomu ústila dnes zatopená chodba z lomu Mexico. Dnes lom slouží jako odkaliště pro areál Výroba stavebních hmot. Na úrovni 3. těž.patra do lomu ústí Hlavní sběrná chodba. 

Budeme pokračovat stále po žluté až dorazíme na rozcestí "Malá Amerika - lom", z něj odbočíme doprava na vyhlídku na naše další místo.

Lom Malá Amerika

Bývalý lom na vápenec, součást soustavy lomů u Mořiny, těžba zde probíhala v letech 1900-1958, poté bylo dno lomu zatopeno - tzv. Rešenské jezero. Lom přístupný štolami, pouze na vlastní nebezpečí. Zimoviště netopýrů.

Vrátíme se zpět na rozcestí a pokračujeme po žluté. Žlutá nás dovede na cestu, kudy vede červená značka. Dojdeme po ní na rozcestí "Dub Sedmi bratří". Od rozcestí se rozloučíme se žlutou značkou a půjdeme po červené značce. Červená nás dovede až před brány našeho dalšího místa.

Hrad Karlštejn

Gotický hrad založený roku 1348 za Karla IV. na ochranu korunovačních klenotů a státních listin. Významná kaple sv. Kříže s deskovými obrazy od Mistra Teodorika. Necitlivou rekonstrukcí v 19. stol. zničena autentičnost hradu. 

Více informací o hradu na webu hrady.cz či na oficiálních stránkách.

Fotografie hradu na mém rajčeti - z roku 20092015.

Červená značka nás odvede pod hrad, na rozcestí "Karlštejn - pod hradem". Odtud se vydáme opět žluté, po hlavní přístupové cestě na hrad. Cesta nás vyvede až na hlavní silnici, kde spatříme další zastávku.

MLOK - Muzeum lehkého opevnění Karlštejn

Ten nejzajímavější objekt si už bohužel nemůže prohlédnout. Za to jiný objekt si prohlédnou můžeme. Z jeho rekonstrukci se započalo v roce 2014 a v květnu 2015 se otevřel pro veřejnost.

Vše potřebné naleznete na webu muzea.

Fotografie objektu - krátce před otevřením - na mém rajčeti.

Od muzea půjdeme po silnici směrem na Srbsko, zároveň se jedná o cyklostezku "Po stopách českých králů". V tomto celém úseku až do Srbska si musíme dát velký pozor. Je zde celkem živý automobilový provoz, a občas je potřeba i ze silnice uhnout. Každopádně, když se budeme pozorně koukat, tak po levé straně u řeky uvidíme stavbu, ke které sejdeme.

Lehké opevnění

Linie lehkého opevnění vedla kolem Berounky od Nižboru po Třebáň. I dnes lze nalézt pozůstatky. Jeden z dochovaných řopíků se nacházíu řeky, u silnice mezi Srbskem a Karlštejn.

Začal se rekonstruovat, byl kompletně vysekán, avšak po několikerém vykradení bylo od rekonstrukce opuštěno.

Fotogalerie na rajčeti.

Od pevnůstky se vrátíme zpět na silnici a pokračujeme na Srbsko. Brzy se objeví po pravé straně lom a nad ním velmi zajímavá stavba. Za stavbami u silnice odbočuje vpravo silnice "U Petzolda". Po ní půjdeme a brzo se nám ona zajímavá stavba zjeví v plné své kráse.

Reflektorová věžička Petzoldova lomu


Na levém břehu řeky Berounky, mezi obcemi Srbsko a Karlštejn.  Zdejší pozemky s vápencovým lomem získala firma C. T. Petzold a spol. v r. 1916. Firma těžila a zároveň vyráběla saturační vápenec pro cukrovary a železárny, později vápennou moučku, hnojivé vápno a teracové drtě, od r. 1930 umělé omítky a v l. 1934-1945 lehké stavební desky. Lom byl vybaven kompresorem, drtiči, mlýny, elektrickými výtahy, svážnou dráhou i kruhovou vápenickou pecí, která byla v r. 1936 nahrazena dvojitou pecí šachtovou. Vápenec byl dopravován přes řeku Berounku na železniční překladiště po dřevěném mostě, po r. 1942 lanovou dráhou (projekt firmy Wilde). V lomu se pracovalo i v noci, k osvětlení sloužila reflektorová věž, dnes v Čechách zcela ojedinělá technická památka. Také většina historických staveb zajišťujících provoz lomu stojí dodnes, jsou však ve špatném technickém stavu. Část objektů byla koncem 90. l. 20. stol. odstraněna. Areál bývalého Petzoldova lomu dnes většinou v majetku firmy Aquatech Srbsko s. r. o., která má unikátní osvětlovací věžičku ve svém znaku. 

Fotogalerie na rajčeti

Vrátíme se zpět na hlavní silnici a pokračujeme dále do Srbska. Dojdeme až na náves, kde se dáme doleva a přes most, přes Berounku. Za mostem se dáme doleva po žluté značce. Před železničním přejezdem odbočíme doleva, do ulice "K Císařské rokli". Ulice nás dovede k řece, a z ulice se stává cestička. Cesta se poté stáčí pod železniční trať a za tratí uvidíme zbytky našeho dalšího místa.

Tomáškův lom

Vápenku a lom v Karlštejně založil Jan Tomášek okolo roku 1880. Nejprve byly postaveny cylindrové pece systému Patzold a několik let nato, v roce 1893, kruhová pec systému Danenberg, vzdálená od lomu asi 2 km. Druhá, dvanáctikomorá pec systému Kohout, o výkonu 40 až 45 tun denně byla v Karlštejně uvedena do provozu v roce 1905.

V roce 1950 byla vápenka přičleněna k národnímu podniku Pragocement. Provoz v Tomáškových lomech byl ukončen roku 1967.

V místě vápenky v Karlštejně nyní stojí měnírna ČD, v lomu se zachovaly pomalu chátrající šachtové pece, kruhová pec, trafostanice a torza ostatních výrobních hal.

Fotogalerie na mém rajčeti

Po projití všech zbytků se vrátíme zpět k řece. Důrazně doporučuji, nepřebíhat trať. Vlaky zde jezdí velmi rychle. Pozor, zde bude druhý nebezpečný úsek. Cesta vede místy těsně vedle řeky a je velmi úzká. Proto dávejme pozor, abychom nesjeli do řeky. Cesta nás dovede na asfaltovou cestu a po ní dojdeme na konec trasy, na nádraží Karlštejn.