Městské okruhy - Slaný

30.07.2017

Seznámení s trasou

Tato trasa je vedena částečně městem a částečně přírodou. Cestou si ukážeme jak krásnou přírodu, tak zajímavé stavby.

Na trasu se podíváme na serveru mapy.cz.

Kudy půjdeme?

Výchozím místem je autobusové nádraží. Z něj pomalu vystoupáme na Boží Hrob. Přes letiště se dostaneme na dominantu města - Slánskou horu. Poté na chvilku opustíme město a zavítáme do pozůstatků obce Ovčáry. Následně se vrátíme zpět do města. Po prohlédnutí všech zajímavostí dojdeme na železniční stanice, kde výlet ukončíme.

Kde se můžeme občerstvit na trase?

- Hemerkův statekAntošova krčma pivovaru AntošRestaurace Zlatý KaprRestaurant Továrna

Naším výchozím místem je autobusové nádraží Slaný. Z něj vyjdeme na hlavní silnici - Ouvalova ulice - a dáme doprava. Naproti přes silnici máme stavbu "Vila Praga" na ní navazuje lesík. V místech, kde končí oplocení areálu vily a začíná les, opatrně přeběhneme silnici a ponoříme se do houštin. Zde se nachází náš první cíl.

Luftschutz

Objekt sloužil k ochraně lidí při náletu a to hlavně před střepinami z leteckých pum. Před tlakovou vlnou byl vchod chráněn zídkou, která zároveň byla opěrná. Zárubně a dveře bývaly dřevěné. V interiéru se nacházely lavice pro osoby zde ukrývané, nádobu na vykonávání osobní potřeby. Nacházelo se zde i nářadí pro případ nutnosti (když by došlo k zasypání vchodu). Na druhém konci úkrytu se nalézá únikový východ. K výlezu z něj se používali pevně uchycené kramle. Objekt je z cihel a nad povrch vystupuje betonová konstrukce. Úkryt byl stavěn v dobách okupace a s největší pravděpodobností nebyl po roce 1945 zahrnut do systému úkrytů, protože nevyhovoval tehdejším požadavkům.

Více fotografií najdete u mě na rajčeti.

Vrátíme se zpátky na druhou stranu a pokračujeme Ouvalou ulicí dále. Ouvalova ulice brzy přechází do ulice Smečenské. Kousek odtud je autobusová zastávka "Fantův mlýn" a v našem směru vlevo, odbočuje silnice, do které je zákaz vjezdu. My se do ní vydáme. Cesta nás vede skrz zahrádkářskou kolonii. Na jejím konci je křižovatka cest. My se vydáme vlevo do lesa. A brzy se nacházíme u našeho dalšího cíle.

Boží Hrob

Raně barokní kaple z r. 1665, postavená podle jeruzalémského vzoru. Jedná se o nejstarší doposud stojící stavbu tohoto typu v Čechách.

Více informací na webu hrady.cz.

Moje fotografie na rajčeti.

Stejnou cestou se vrátíme zpět na křižovatku cest a dáme se doprava. Tato cesta nás dovede k letišti ve Slaném. Při chůzi se držte cesty a za žádných okolností nevstupujte na plochu přistávací dráhy. V areálu letiště se nachází náš další cíl.

Pomník obětem války

2.března 1945 prováděl nad Čechami otočku svaz bombardérů 8.AF mířící ke svým cílům v prostoru Saska. Jedním ze dvou letounů, kterým se tento ten stal osudným byla B-17 44-6573 které velel 2/Lt Donald R. Christensen. Letoun byl sestřelen. Po čelním útoku se letoun naklonil na levé křídlo a přešel do vývrtky. Vlivem obrovského přetížení se letoun roztrhnul ve vzduchu. Ze zadní části se během volného pádu podařilo vyprostit pouze zadnímu střelci. Sgt. Haakenson mohl poděkovat za spásu hedvábí jeho padáku. Osm ostatních letců zahynulo po dopadu na zem poblíž dnešního letiště Slaný.

Na poli v místě dopadu se dnes dá najít jen pár drobných úlomků. Podstatně víc se mi jich podařilo objevit v místech, kam se trosky z pole stahovaly.

Na ploše letiště Slaný je vybudován důstojný pomník zahynulým letcům. Jde o "otisk" směrového kormidla B-17 v měřítku 1:1, na tabuli jsou vypsána jména členů posádky.

Více fotografií u mě na rajčeti.

Po prohlídce pomníku a tiché vzpomínce budeme pokračovat a dojdeme na hlavní silnici. Dáme se doleva - směr do města - po levé straně je vidět cesta, přes kterou je závora. Závoru obejdeme a půjdeme po této cestě. Po chvilce dojdeme k budovám a po levé straně je malé křoví a v něm je náš další cíl.

Pozorovatelna

U bývalého smetiště nad závodem ČKD se nachází, respektive nacházel, naprostý unikát. Datum vzniku není známo. Unikátem byly dvě otočné kopule. Každá z kopulí byla vybavena jedním průzorem a její otočení bylo prováděno za pomocí obsluhy. Do objektu bylo zavedeno i telefonní spojení. Dnes už je pozorovatelna bez kopulí, které byly ukradeny. V mém fotoalbu však najdete fotografie z roku 2002, na kterých je ještě jedna kopule.

Více fotografíí u mě na rajčeti.

Od pozorovatelny se vrátíme zpět na silnici. A půjdeme zpět na místo, kde jsme vycházeli z letiště. Následující úsek je složitější na orientaci (budu se snažit jej popsat co nejpřesněji) a je potřeba si dát velký pozor, protože tento úsek je využíván motokrosaři. Přímo naproti odbočce na letiště je prašná cesta. Vydáme se po ní. Nebudeme z ní nikam odbočovat a půjdeme stále rovně. Jakmile se cesta začne stáčet doleva, tak se budeme stáčet s ní. Budeme pokračovat ,a jakmile se začne cesta stáčet opět doleva, tak my tentokrát odbočíme doprava - je zde náznak cesty. Ujdeme po ní kousek a už z dálky uvidíme jakési cihelno-betonové zbytky. Toto náš další cíl.

Tank

Jedná se o tank vymodelovaný z cihel a betonu v měřítku 1:1. Podle předního střeliště pro kulomet byl tento model s jistotou inspirován sovětským tankem T-34 a s největší pravděpodobností sloužil v dobách okupace (1939-1945) německým vojákům jako výcviková pomůcka v protitankovém boji.

Moje fotografie na rajčeti.

Od tanku se vrátíme zpět na cestu. Vydáme se vpravo, cesta se stáčí doleva, a ke konci této zatáčky odbočuje cesta vpravo, po které půjdeme. Touto cestou se dostaneme kolem ploché dráhy na ulici "U Ploché dráhy". Dáme se doleva a následně doprava. Mezitím jsme už na ulici "Netovická". Přejdeme železniční trať a půjdeme rovně. U Hotelu Praha přejdeme silnici (Pražská ulice) a dáme se doleva směrem do centra. Kousek před kruhovým objezdem odbočuje doprava ulice "Na Vavřinci", tato ulici záhy přechází do ulice "Pod Horou". Kousek za touto změnou odbočuje vpravo cesta, která je zároveň značena jako naučná stezka. A teď už stoupáme na vrchol dominanty města.

Slánská hora

Nachází se v geomorfologickém celku Pražská plošina a je spolu s Vinařickou horou nejjižnějším výběžkem sopečné činnostiČeského středohoří. Na temeni Slánské hory nalezneme tři velké dřevěné kříže z roku 1662, osazené na popud hraběte Bernarda Ignáce z Martinic, které symbolizují utrpení místních obyvatel za třicetileté války. Z několika míst na vrcholu a západním úbočí se nabízejí působivé pohledy na město Slaný.

Moje fotografie na rajčeti.

Projdeme se po vrcholu hory a kolem tří křížů začneme sestupovat. Naučná stezka nás dovede do ulice "Chadalíkova" , zde se dáme doleva a vyjdeme do ulice "Pod horou". Odbočíme doprava a půjdeme rovně. Naproti budově hasičů se nachází náš další cíl.

Slaný pramen a zaniklé lázně

Minerální pramen, který dal podle pověsti vzniknout městu Slaný. V 19. století byly v těchto místech založeny lázně, uzavřeny byly v roce 1938. Na jejich místě dnes stojí požární zbrojnice.

V současné době je v dost žalostném stavu, avšak se mu snad blýská na lepší časy.

Slaný pramen je již v ulici Nezamyslova. Touto ulicí budeme pokračovat až na její konec a následně půjdeme cestou kolem zahrádkářské osady. Po této cestě půjdeme stále rovně až do míst, kde se nachází čistička odpadních vod. Zde odbočíme doleva. Před sebou máme opuštěný areál. To je náš další cíl.

Mlýn Ovčáry

Areál se skládá ze tří staveb. Obytný objekt s mlýnicí je novostavbou z první třetiny 20. století. Od severu vymezuje dvůr polyfunkční klasicistní objekt vystavěný na starších základech. Třetí, nejmenší je objekt chléva, vícekrát upravovaný s nejstarší, torzovitě dochovanou stavební etapou v pozdním středověku.Vodní náhon je v úseku přiléhajícím k mlýnu zavodněn.

Více informací na webu vodnimlyny.cz.

Moje fotografie na rajčeti.

Od areálu mlýna vyjdeme na hlavní silnici. S velmi vysokou opatrností silnici přejdeme (Opravdu si dávejte velký pozor, je zde hustý provoz). Po přejití silnice staneme před naším dalším zastavením.

Kostel sv. Václava

Gotický kostel sv. Václava byl založen benediktiny v předhusitské době jako součást zaniklé vsi Ovčáry, první zmínka je až roku 1465. Opraven a znovu vysvěcen byl v roce 2004. Dnes v něm je expozice vinařství na Slánsku.

Více informací na webu hrady.cz.

Fotogalerie najdete na mém rajčeti - hřbitov a kostel.

Od kostela se vydáme po cestě nahoru. Ta se u kostela větví, my se vydáváme cestou vlevo. Cesta nás dovede až k židovskému hřbitovu, což je naše další zastavení.

Židovský hřbitov

Hřbitov z roku 1881, obřadní síň z počátku 30. let 20. století. Byl používán až do roku 1951. Dochovalo se 6 řad náhrobků. Klíče od hřbitova jsou k dispozici v infocentru.

Více informací naleznete na webu hrady.cz.

Moje fotografie na rajčeti.

Po prohlídce hřbitova se vydáme cestičkou nahoru. Půjdeme mezi zdí komunálního hřbitova a oploceným sadem. Postupně se dostaneme až na ulici "Na Vinici". Dáme se doprava a půjdeme rovně. Asfaltovou cestu vyměníme za polní cestu a za krátko dojdeme k našemu dalšímu cíli.

Sloup vinařů a rybářů

Sloup snad z doby Karla IV. Původně stával u kostela sv. Václava v Ovčárech, který je spojen s vinařskou tradicí Slánska. Dnešní kopie Václava Nejtka je z roku 1943.

Více fotografií naleznete na mém rajčeti.

Od sloupu se vrátíme do ulice "Na Vinici" a půjdeme až na její konec. Na jejím konci zabočíme doleva a staneme před branou hřbitova a zde jsou rovnou dvě zastavení.

Klášter františkánů s kostelem Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice postaven v l. 1581-1602 původně jako protestantský, r. 1623 zpustošen. V l. 1655-1662 k němu byl přistaven františkánský klášter, r. 1657 uvnitř postavena Loretánská kaple. Dnes patří bosým karmelitánům.

Více naleznete na webu hrady.cz.

Hřbitov

Vznik hřbitova v současném prostoru se datuje rokem 1571, kdy byly vykoupeny pozemky. O pět let později byl vysvěcen a začalo se zde pohřbívat. Náhrobky z roku 1584 se dochovaly dodnes (měšťané Jiřím Balas a Bartoloměj Maňas). V roce 1744 došlo k oddělení hřbitova od kláštera zdí.Vystavěna byla nová vchodová brána a postaven hrobníkův dům. 23. Června 1867 byla vysvěcena plocha druhého hřbitova. Po jeho zaplnění je 29. července 1888 vysvěcen třetí hřbitov. Na třetí hřbitově se se nachází vojenský hřbitov, kde jsou pohřbeni vojáci z let 1914 - 1918. Čtvrtý hřbitov byl založen v roce 1922 a rozlohou je největší. Jsou zde pochováni slánští legionáři a sovětští vojáci z druhé světové války či němečtí vojáci v hromadném hrobě.

Moje fotografie: Hřbitov, Obětem první světové války, Pohřebiště vojáků Rudé armády, Pomník legionářů

Po prohlídce hřbitova se vrátíme zpět. Projdeme skrz parčík - Hlaváčkovo náměstí. Sejdeme ulicí dolů, přejdeme hlavní silnici (Lázeňská x Palackého). A vejdeme do ulice Velvarská, přes kterou se klene naše další zastavení.

Velvarská brána

Není přesně známo, kdy byla Velvarská brána postavena, první písemné záznamy o ní pocházejí z roku 1443. V době vlády Jiřího z Poděbrad byla opravována a dostala označení "Nová brána". K bráně původně přináležely ještě předsazené hradby s cimbuřím, bašta a most přes příkop. Během 16. století bránu vícekrát poškodily požáry města.Brána postupně ztrácela význam pro obranu města. V souvislosti s tím bylo v letech 1823 až 1824 zbořeno při výstavbě silnice do Litoměřic předbraní a podobný osud málem potkal i samotnou bránu. K tomu však nakonec nedošlo; místo toho byla naopak roku 1868 opravena. Celková výška brány je 38 metrů, půdorys měří asi 9 x 8 metrů. Nad průjezdem na severní straně je umístěn vytesaný městský znak a znaky šesti městských cechů. Na mnoha kamenech jsou dobře patrné původní kamenické značky. V prostorách brány je umístěno muzeum historie města a jeho opevnění.

Projdeme branou a zahneme doleva. Chvilku půjdeme po okraji náměstí a pokračujeme ulicí Fričova. V místech, kde se stáčí doprava je naše další zastavení.

Synagoga

Synagoga v maurském slohu postavena v roce 1865. Skládá se z modlitebny a dvoupatrové obytné časti, která sloužila jako byt rabína. Dnes synagoga slouží potřebám Policie ČR.

Více informací nalezneme na wikipedii.

Sejdeme ulicí Fričova a zahneme doleva a hned stojíme u našeho dalšího cíle.

Kostel sv. Gotharda

Gotický kostel vznikl přestavbou románské baziliky, postavené poč. 12. stol. Gotická přestavba probíhala v l. 1450-1520, kdy bylo na původních základech zaklenuto dnešní trojlodí kostela a byl postaven presbytář a sakristie. V l. 1874 a 1890 byl kostel radikálně rekonstruován (arch. Rudolf Štech).

Více informací na webu hrady.cz.

Od kostela se vydáme vlevo - ulice Vinařického - a dojdeme na hlavní Masarykovo náměstí a zde se rovnou zastavíme na dvou místech.

Piaristická kolej

Kolej založená v roce 1658 Bernardem Ignácem Bořitou hrabětem z Martinic, dostavěna roku 1660. Piaristům sloužila do r. 1939, poté sídlo muzea a knihovny. Dochována kolejní kaple Zasnoubení P. Marie s oltářním obrazem z roku 1727.

Více informací na webu hrady.cz.

Radnice

Pozdně barokní, pseudorenesanční radnice se 40 m vysokou věží.

Více informací na webu hrady.cz.

Na náměstí projdeme kolem radnice a pokračujeme do ulice Husova. Tu projdeme až na její konec a zatočíme doleva. Ulici Dr. E. Beneše projdeme a před tím, než přejdeme silnici se zastavíme u naší poslední zastávky.

Bývalý okresní dům

Budova postavena r. 1902. Novorenesanční dvoupatrová budova čerpající z tzv. saské renesance s reliéfem zdobeným portálem. Dříve v budově sídlil okresní úřad slánského okresu. V současnosti budova využívána není. Kromě několika místností používaných jako sklady je prázdná.

Více fotografií najdete na mém rajčeti.

Přejdeme silnici a nyní nás čeká jen chůze po rovině ulicí Wilsonova, která nás dovede do cíle procházky - železniční stanice Slaný.