Za dalekými výhledy

09.09.2017

Seznámení s trasou

Trasa je vedena převážně lesy a krásnou přírodou. Hlavním tématem výletu jsou rozhledny - na trase jsou celkem tři.

Kudy půjdeme se můžeme podívat na webu mapy.cz.

Kudy půjdeme?

Začátek i konec trasy je na autobusovém nádraží v Lomnici nad Popelkou. Přes město dojdeme do lyžařského areálu V Popelkách. Z něj postupně dojdeme na vrch Tábor, který projdeme celý. Po jeho prohlídce sestoupíme do Lomnice nad Popelkou.

Kde se můžeme občerstvit na trase?

Lomnice nad Popelkou - Restaurace Fontána, Restaurace Babylon, Restaurace Můstek, Penzion Vyhlídka, Hostinec Na Karlově,   

Začínáme na autobusovém nádraží v Lomnici nad Popelkou. Z něj se vydáme po modré trase, a vlastně hned z nádraží spatříme náš první cíl.

Zámek Lomnice nad Popelkou

Zámek byl postaven v 16. století Valdštejny na místě tvrze z konce 13. století. Barokně byl přestavěn mezi lety 
1730 - 1737 hrabaty z Morzinů a později se dočkal také dalších úprav. Zámek je trojkřídlý, patrový, boční křídlo při náměstí 
je zvýrazněno mansardovou střechou a členitější barokní fasádou. V přízemí jsou křížové hřebínkové a valené klenby 
s výsečemi.

Kolem zámku projdeme naměstí a po jeho okraji dojdeme do ulice Poděradova a půjdeme po žluté značce. U restaurace Babylon jdeme stále po žluté, ulice se stáčí doprava, a už se nejmenuje Poděbradova, ale Smetanova. Smetanova ulice a žlutá značka nás dovede na konec Lomnice a na rozcestí "V Popelkách". Od rozcestí pokračujeme po zelené značce. Značka nás dovede až do lyžařského areálu. Kolem skokanských můstků dojdeme až na doskočiště zdejšího největšího. Od doskočiště vystoupáme 235 schodů a pak následně 98 schodů a staneme na vrcholové plošině rozhledny.

Rozhledna skokanský můstek V Popelkách

Netradiční turistická rozhledna vznikla při přestavbě skokanského můstku K70 v rámci modernizace celého areálu "V Popelkách", která si vyžádala investici okolo 30 mil.Kč. Rekonstrukci, která trvala tři roky, z velké části zaplatily dotace z ministerstva školství. Jedním a půl milionem korun přispělo lyžařům i Město Lomnice, podílel se i Liberecký krajský úřad. Vyhlídkový ochoz je ve výši 28 metrů, obvod horního prstence je 45 metrů. Zpřístupnění veřejnosti proběhlo 4. července 2007. Výjimečnost stavby je zřejmá i z důvodu, že získala ve veřejném hlasování ocenění "Cena sympatie" v soutěži "Stavba roku 2007" Libereckého kraje. Autora projektu Jaromíra Stránského z Lomnice inspiroval pro tvar věže kalich vína. 

Více fotografií na mém rajčeti.

Po rozhlédnutí sejdeme všechny schody zpět dolů a kolem malých můstků se dostaneme k chatě a restauraci Můstek. Zde se napojíme na zelenou značku, která nás sem dovedla z Lomnice, a pokračujeme po ní dále. Značka nás dovede na rozcestí "Zadní Popelka", kde zelená končí a my půjdeme následně po červené značce směr "Košov". Po červené značce projdeme Košov a dostaneme na až na rozcestí "Pod Allainovým křížem". Na rozcestí se vydáme doprava po žluté značce. Projdeme kolem rezervace Jezírko pod Táborem, kde se nachází i pramen Cidliny. Žlutá značka nás dovede na rozcestí "Pod Allainovou věží", kudy prochází i modrá značka. Na nedalekém rozcestí "Allainova věž" se obě značky rozdělují, my jdeme po modré značce a už od rozcestí vidíme náš další cíl.

Allainova věž

Allainova věž byla postavena v roce 1862 knížecím stavitelem Pruvotem při pramench Cidliny a pojmenována podle jednoho z knížat Rohanů. Kruhová věž v novogotickém stylu z bílých pískovcových kvádrů měří 13 metrů. Původně sloužila jako romantická vyhlídka, později byla používána jako posed. 

Řadu let chátrala a takřka zanikla, až citlivá rekonstrukce jí zachránila.

Více fotografií u mě na rajčeti.

Modrá značka pokračuje dále až k vrcholu Tábora. Zde máme rovnou dvě zastávky. První se objeví hned jak překonáme stoupání.

Kostel Proměnění Páně na vrchu Tábor

Barokní kamenný kostel nechali vystavět v roce 1704 tehdejší majitelé lomnického panství Václav a Eva Konstancie z Morzinu. K dopravě stavebního materiálu nebylo prý použito povozů, ale vše potřebné vynosili sami poutníci.

Jednolodní stavba je založena na obdélném půdorysu a zakončena při východní straně presbytářem s přízemní sakristií. Loď kostela je zastřešena valbovou střechou, ve hřebeni je osazen sanktusník s otevřenou lucernou a cibulovou stříškou. Vedle táborského Ježíška (dnes repliky), kterého dle legendy vytvořil a sám vynesl na Tábor arcibiskup Arnošt z Pardubic, je nejcennější památkou z bohatého barokního interiéru oltářní obraz, jehož autorství je připisováno českému malíři Petru Brandlovi.

Více fotografií - společně s křížovou cestou - na mém rajčeti.

Poté co si prohlédneme poutní kostel, tak si nemůžeme nevšimnout druhého zastavení na vrcholu Tábora.

Tichánkova rozhledna

Současná věž měla svou dřevěnou předchůdkyni. V roce 1888 ji postavil lomnický Okrašlovací spolek nákladem 1600 tehdejších korun. 

Stavba druhé rozhledny se připravovala mnohem déle a s větší péčí. Hlavním iniciátorem byl jednatel Okrašlovacího spolku a řídící učitel Josef Tichánek. Několik let neúnavně organizoval sbírky, při nichž se do spolkové kasy scházela doslova koruna ke koruně. Návrh elegantní cihlové věže připravil místní stavitel Václav Slaba. Stavět se začalo v dubnu roku 1911 a za necelých pět měsíců byla 35 m vysoká rozhledna dokončena. Výstavba si vyžádala celkem 22 tisíc korun. Slavnostní otevření se uskutečnilo 17. září 1911 a zúčastnilo se ho několik tisíc lidí z širokého okolí. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 26 metrů se naskytl nádherný pohled na velkou část Čech. Za jasných dní prý bylo možné spatřit na obzoru 50 různých chrámových věží a 12 rozhleden. 

Nový majitel se pustil do rozšiřování chaty, ale nezvládl ho dokončit. Objekt pak zůstal řadu let rozestavěný. Změna přišla až v roce 2004 s novým vlastníkem. Jeho zásluhou (a také díky podpoře z Evropské unie) byl nejprve v roce 2006 dostavěn penzion. O rok později byla zpřístupněna opravená rozhledna. Při její rekonstrukci byla horní část věže zvýšena o třímetrovou nástavbu, která slouží jako zázemí pro telekomunikační účely a jako nosič více než desítky antén. 

Více fotografií i s nádherným výhledem najdete u mě na rajčeti

Od rozhledny se vydáme po červené značce směrem do Lomnice nad Popelkou. A kousek od rozhledny máme další zastvení.

Křížová cesta

Křížovou cestu při staré poutní cestě na horu Tábor tvoří výklenková kaple nad studánkou Křížovkou z roku 1868 a soubor zastavení s kaplí Božího hrobu z roku 1898. Kaple a zastavení byly v letech 1995-2000 rekonstruovány z veřejných sbírek a dobročinných darů.

Více fotografií - společně s kostelem - na mém rajčeti.

Červená značka nás povede až do Lomnice nad Popelkou. Postupně nás dovede až k ulici "Antala Staška", kde vede s červenou i zelená značka. Ulici přejdeme a půjdeme mimo značky. Vydáme se ulicí "Josefa Kábrta" a hned první ulicí se dáme doprava (mezi ulicí Antala Staška a touto uličkou je hostinec Na Karlově). Tato ulička nás dovede na Karlovské náměstí, které je naším dalším cílem.

Památková rezervace Karlov

Karlovské náměstí představující vrchol místního podkrkonošského dřevěného barokního urbanismu. Jeho základem je velké náměstí ve tvaru obdelníku. Karlov je zastavěn jednotně řešenými přízemními roubenými domky s podsíněmi a bohatě vyřezávanými štíty (lomenicemi) orientovanými do náměstí. Na dovršení symboliky pojmenování nové čtvrti postavili Karlovští v roce 1874 uprostřed náměstí pískovcovou sochu Panny Marie Karlovské, patronky těhotných a neplodných žen. 

Z Karlovské náměstí se dáme do ulice "Hálkova", která nás dovede až na náměstí. Než dojdeme na autobusové nádraží, kde naší trasu ukončíme, tak se zastavíme ještě u jedné zajímavosti.

Radnice Lomnice nad Popelkou

Předchůdkyní dnešní radnice byla dřevěná stavba, která shořela i s větší částí města v roce 1590. Před dnešní stavbou zde stály ještě dvě další budovy (jedna byla zbořena, druhá shořela).

Dnešní podoba vznikla přestavbou v roce 1903. A dnešní arevný vzhled dostala po rekonstrukci v roce 2010.

Více o radnici na stránkách města Lomnice nad Popelkou.