Za nejstarší stavbou Čech

16.05.2017

Seznámení s trasou

Trasa je vedena krajinou mezi Kladnem a Kralupy nad Vltavou. Cestou navštívíme dvě zříceniny hradů, postupně rekonstruované zámky, nejstarší stavbu na území Čech, židovský hřbitov, či zoopark.

Na trasu výletu se můžete podívat na serveru mapy.cz.

Kudy půjdeme?

Výchozím místem je město Buštěhrad. Odtud se přes Zájezd a Číčovice dostaneme na Okoř. Z Okoře se přes hradiště Budeč dostaneme do Zákolan. A ze Zákolan uděláme okruh přes vsi Koleč a Blevice a výlet zakončujeme v Zákolanech.

Kde se můžeme občerstvit na trase?

Buštěhrad - restaurace Mezi Domky

Velké Číčovice - Dvůr Hoffmeister , Číčovický dvůr

Okoř - restaurace Dělová bašta

Naše cestování začínáme v Buštěhradu na autobusové zastávce. Jezdí sem autobusy z Kladna či z Prahy. Od autobusové zastávky (ve směru na Kladno) půjdeme rovně po směru, avšak hned jak to půjde zahýbáme doprava. Přímo naproti nám se nachází restaurace Mezi domky. Půjdeme k ní, a před ní se dáme doleva. Poté hned doleva. Dostaneme se do ulice Hradní. Po ní se dostaneme do ulice Starý hrad, kde odbočíme doprava. Před námi se nachází brána a zbytky bašty. Možná nám to nepřijde, ale od restaurace Mezi Domky procházíme naší první zastávkou.

Zřícenina hradu Buštěhrad

Hrad z 2. poloviny 15. století. Roku 1632 vypálen a vydrancován. V 17. století se z něj stala zřícenina. Dnes dochovány pouze nečetné zbytky roztroušené v zástavbě.

Více o hradu na webu hrady.cz.

Moje fotografie naleznete na mém rajčeti.

Projdeme branou a ulice nás dovede zpět do ulice Hradní. Zde se dáme doleva a dojdeme na hlavní silnici. Zde se nám otevírá pohled na kostel a zrekonstruovanou část našeho dalšího cíle.

Zámek Buštěhrad

Zámek vystav. v l. 1699-1705 na obj. A.M.F.Toskánské (stavitel J. Klingenleitner). Vrcholně barokní úpravy provedli v l. 1747-1754 F. Keymel a K. I. Dienzenhofer. V l. 1814-1816 přistav. klasicistní křídla. R. 1805 postoupen Ferdinandovi Habsburskému, r. 1847 Ferdinandovi V. R. 1918 zestátněn.

Více informací o minulosti, současnosti, ale i možné budoucnosti naleznete na webu města Buštehrad.

Moje fotografie najdete opět na mém rajčeti. A to konkrétně z roku 2014 a z roku 2016.

Projdeme kolem zámku a sejdeme po zámeckých schodech. Po pravé straně máme zrekonstruovaný zámecký park. Po schodech sejdeme až náměstí. Přímo naproti sobě máme areál bývalého pivovaru. Po sejití schodů se dáme doprava, do ulice Pražská, bude nás provázet zelená značka. Ulice a značka nás vyvede z Buštěhradu a pokračujeme dále. Dávejme si však pozor, cesta vede po silnici. Projdeme kolem známého útulku Bouchalka a následně podejdeme dálnici. Pokračujeme stále po zelené až dojdeme do vsi Zájezd, kde je náš další cíl.

Zoopark Zájezd

Patří k nejmenším zoologickým zahradám v Česku. Ke spatření jsou zde mimo jiné tři druhy lemurů, čtyři druhy želv, kočkodan severní, surikaty či rys karakal, který se zde úspěšně rozmnožuje, a mnozí další dravci a kopytníci. 

Všechno potřebné o zooparku naleznete na oficiálních stránkách.

Moje fotografie naleznete na rajčeti.

Po prohlídce zooparku pokračujeme dále po zelené značce. Chvilku po silnici a následně polní cestou. Dojdeme na rozcestí "Za Hájem", kde opustíme zelenou značku a pokračujeme rovně, tentokrát po žluté značce. Cesta nás dovede do Velkých Číčovic. Půjdeme po žluté, a brzy opuštíme Velké Číčovice a dostáváme se do Malých Číčovic. Zde, na rozcestí "Malé Číčovice" se vydáme po červené směr "Okoř". Příjemnou krajinou se dostaneme až do vesnice a od rozcestí "Okoř" máme nad na dlani náš další cíl.

Zřícenina hradu Okoř

Rozsáhlé zříceniny hradu z konce 13. století založeného Rokycanskými. V 15. století přestavěn a rošířen. Od roku 1666 již uváděn jako pustý. V letech 1700-1712 znovu opraven až v r. 1773 po konfiskaci se definitivně stal ruinou.

Vše potřebné o hradu se dozvíte na oficiálních stránkách.

Mé fotografie naleznete na rajčeti. A jedná se o fotografie z let 2009 a 2014.

Po prohlídce hradu se vrátíme zpět. Nepůjdeme však až na rozcestí. Pod hradem se nachází můstek přes potok. Ten přejdeme a za ním se dáme doleva, a jsme zpět na červené značce. Po červené teď půjdeme hodně dlouho. Vyměníme povrch cesty, z lesní cesty půjdeme po silnici. Dojdeme až na rozcestí "Kováry - u viaduktu". Právě za viaduktem pokračujeme po červené značce doprava. Po červené dojdeme až vrchol, kde je náš další cíl.

Hradiště Budeč

Na sídlišti z doby bronzové, slovanské přemyslovské hradiště z 9. - 10. stol. se zachovalou rotundou sv. Petra a Pavla, upravenou ve 12. a 17. stol. Jedenáct století starý kostel sv. Petra a Pavla na Budči je v jádru nejstarší stojící budovou v Česku.

Více informací na webu hrady.cz.

Moje fotografie na rajčeti.

Z hradiště sejdeme po červené značce. A dojdeme do vesničky, která je dalším zastavením.

Zákolany

Zákolany proslavil nejvíce místní rodák, československý prezident Antonín Zápotocký. Z dalších zajímavostí je možno uvést zdejší industriální stavby - cukrovar či továrnu na piana Dalibor.

Moje fotografie naleznete na rajčeti.

Ze Zákolan se vydáme po žluté značce. Ta nás přes malinkou ves Týnec dovede do vsi Koleč, kde je náš další cíl.

Zámek Koleč

Zámek s kaplí Nejsvětější Trojice postavili Ubelliové v l. 1713-14, v kapli jejich rodinná hrobka. R.1919 majetkem státu, po r. 1945 užíván státním statkem. Po r. 1989 prodán do soukromého vlastnictví. R. 2008 v nucené dražbě získán Nadačním fondem Koleč, který se pustil do rekonstrukce a otevřel v části Muzeum medu a včelařství.

Vše potřebné najdete na stránkách nadačního fondu Koleč.

Moje fotografie na rajčeti.

Od rozcestí "Blevice" se vydáme doprava po silnici, neznačenou cestou, směr Blevice. Vesnice je to zajímavá, protože jí do poslední chvíle nevidíte.

Blevice

Malinká, opravdu nenápadná vesnička. Na zdejší návsi naleznete kapličku, která má na sobě pamětní desky, která upomíná oběti válek.

Moje fotografie na rajčeti.

Od kapličky půjdeme stále po hlavní silnici, ovšem za autobusovou zastávkou se dáme doprava. Půjdeme stále touto ulicí, po pravé straně budeme mít budovu obecního úřadu. A úplně poslední stavba v této ulici je naším dalším cílem.

Židovský hřbitov Blevice

Cenný hřbitov pravděpodobně vznikl v prvé polovině 17. století, nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1720. Zachovalo se na něm asi 300 náhrobků barokního a klasicistního typu. Hrobnický domek slouží jako rekreační chalupa. 

Moje fotografie na rajčeti.

Od hřbitova pokračujeme vzhůru do lesíka. Ač to tak nevypadá, tak si na této cestě dejde pozor, občas zde projede auto. Tato cesta nás vyvede až na hlavní silnici. Na konci, po levé ruce, si můžeme povšimnout pomníku. Toto je naše poslední zastavení.

Zákolany - Kolonka

Pomník upomíná tragédii, která se odehrála ke konci války, v květnu 1945 postříleli ustupující příslušnící německých vojsk šest obyvatel Kolonky, včetně devítiletého chlapce.

Moje fotografie na rajčeti.

Od pomníku půjdeme po silnici do centra Zákolan. Po pravé ruce máme areál bývalého cukrovaru Zákolany. Na rozcestí "Zákolany" se dáme na červenou značku a dojdeme na železniční stanici, kde náš dnešní výlet končí.